Pilgrim's Walk for Future


Denna vandring handlar om att sätta klimatet främst på agendan igen. Vi vandrar med samma krav som Fridays for Future ställer på beslutsfattarna; att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 °C, följa Parisavtalet, säkerställ klimaträttvisa och lyssna på den bästa förenade vetenskapen som för närvarande finns. Vi vill också att vandringen ska uppmuntra till egen reflektion och att vi som enskilda individer tar egna steg för klimaträttvisa och hållbarhet. Vandringen blir därför både en protest och en inre pilgrimsresa i våra egna liv. En vandring som ger hopp för framtiden.


Med Pilgrim's Walk for Future hoppas vi skapa ett brett engagemang i hela landet. Vill vi inbjuda individer, trossamfund, föreningsliv, företag, organisationer och offentliga aktörer i samhället att delta och bidra på olika sätt. Vi vill att alla ska känna sig välkomna oavsett livsåskådning, politisk- eller religiös tillhörighet.


Från Vadstena till Glasgow


Pilgrim's Walk for Futures sträcka blir knappt 180 mil uppdelat på 15 veckors vandring. Färden över vattnet kommer ske med båt eller skuta. Vandringen planeras så att 6 dagar av vandring följs av en vandringsfri dag. En normal dagsetapp är runt 20 km lång och går i ett pilgrimstempo med gott om tid för kroppslig och andlig återhämtning. Söndagarna kommer vara vandringsfria. Det finns hela tiden vandringsledare, andlig ledare samt följebil med, så att vandringen ska bli så bra, innehållsrik och säker som möjligt.


Vandringen kommer ske till självkostnadspris. Standard för boende och mat kommer att variera. Allt från liggunderlag i sovsalar till sköna sängar på vandrarhem eller liknande.


Vandringen genom Sverige, Danmark och ned till Hamburg kommer gå på det som kommer bli S:t Birgitta Ways "the pilgrims path to Vadstena". S:t Birgitta ways går längs redan befintliga pilgrimsleder. Vi kommer följa Klosterleden, Franciskusleden, Munkaleden och Nydalaleden och sen vidare längs pilgrimsvägarna i Skåne. Leden som helhet är under uppbyggnad och vandringen blir en del i att på sikt ha en helt färdig led med markägaravtal, märkning och annat som krävs.
 

GENOM VACKRA SOMMARSVERIGE...

 

I Sverige kommer vi bland annat passera Jönköping, Nydala, Ljungby, Markaryd, Örkelljunga och Landskrona. Har du möjlighet, eller känner du någon som kan ta hand om pilgrimer någonstans längs vägen, så kontakta oss!
 

...OCH VIDARE UT I EUROPA

 

Efter Lund går färden över till Danmark längs de danska pilgrimslederna och därefter över till Tyskland och leder ner till Hamburg. Här följer vi i mångt och mycket de Jakobsvägar som är etablerade pilgrimsleder sedan länge. I Münster ansluter vandringen till den europeiska vandringen "Geht doch!" som sen tar sig vidare genom Nederländerna, över Engelska kanalen och till slut kommer fram till Glasgow.