Kartöversikt Sverige

Här är en preliminär kartöversikt över pilgrimsvandringen genom Sverige. Tillsammans med naturkartan.se arbetar vi för att så fort som möjligt ta fram dagsetapper i deras digitala kartverktyg.

FAKTA OM VANDRINGEN

Sverige

Total längd: 530 km 
Totalt antal veckor: 5
Genomsnittlig etapplängd: 19 km 
Leder som används: Klosterleden, Franciskusleden, Munkaleden, Nydalaleden, Birgittavägen i Skåne


Danmark

Total längd: 240 km 
Totalt antal veckor: 2
Genomsnittlig etapplängd: 19 km 
Leder som används: Den danske Pilgrimsrute – Østsjælland/Væstsjælland/Sydsjælland 


Tyskland 

Total längd: 380 km 
Totalt antal veckor: 4
Genomsnittlig etapplängd: 21 km 
Leder som används: Jakobsweg via Scandinavica från Puttgarden till Lübeck. Från Lübeck går vi Via Baltica till Hamburg. Mellan Hamburg och Münster används tåget. I Münster ansluter vi med den Polsk-Tyska vandringen "
Geht doch!". 

Nederländarna

Total längd: 260 km 
Totalt antal veckor: 2 
Genomsnittlig etapplängd: 24 km 
Leder som används: Ingen markerad pilgrimsled. Från Ijmuiden planerar vi att ta segelbåtar över Engelska kanalen till Holy Island och Lindisfarne.


Storbritannien 

Total längd: 230 km 
Totalt antal veckor: 2 
Genomsnittlig etapplängd: 23 km 
Leder som används: St Oswalds Way, The Forth to Farne Way, Whithorn Way.


Glasgow 

FNs klimatkonferens COP26 1-12 november