Vi som just nu jobbar med Pilgrim's Walk for Future


ANNIKA SPALDE

Vandringsledare och diakon
Pilgrimscentrum i Vadstena
annika.spalde@svenskakyrkan.se
 

EMANUEL ERIKSSON

Kommunikationsansvarig
Pilgrimscentrum i Vadstena
emanuel.eriksson@svenskakyrkan.se
sms: 0730-222658
 

EVA HAGSTRÖM

Pilgrimsutvecklare

Pilgrimscentrum i Vadstena
eva.hagstrom@svenskakyrkan.se

PER ROSENBERG

Projektansvarig
Linköpings stift
per.rosenberg@svenskakyrkan.se


HANS BOERYD

Växjö stift


MAGNUS MALMGREN

Lund stift