Vi som just nu jobbar med Pilgrim's Walk for FutureRICKARD BORGENBACK

Projektansvarig och pilgrimspräst
Pilgrimscentrum i Vadstena
rickard.borgenback@svenskakyrkan.se
 

EMIL SELSE

Projektledare för själva vandringen och miljöingenjör
Pilgrimscentrum i Vadstena
emil.selse@svenskakyrkan.se
 

ANNIKA SPALDE

Vandringsledare och diakon
Pilgrimscentrum i Vadstena
annika.spalde@svenskakyrkan.se
 

EMANUEL ERIKSSON

Kommunikationsansvarig
Pilgrimscentrum i Vadstena
emanuel.eriksson@svenskakyrkan.se
sms: 0730-222658
 

EVA HAGSTRÖM

Pilgrimsutvecklare

Pilgrimscentrum i Vadstena
eva.hagstrom@svenskakyrkan.se
 

MARIANNE LARSSON

Projektledare för vandringen genom Lund och Växjö stift
info@kallarbacken.nu


HANS BOERYD

Växjö stift


MAGNUS MALMGREN

Lund stift


Pilgrims Walk for Future har även en referensgrupp och ett nätverk knutit till sig. Mer om dessa senare.