Skapa en personlig färdplan!

Den utmaning vi bjuder in alla deltagare i Pilgrim’s Walk for Future att anta är alltså:


1: Rannsaka sitt liv

2. Staka ut en personlig färdplan

3: Sätta sig själv i rörelse mot ett mer hållbart liv.


Hur kan man göra detta? På många olika sätt, naturligtvis, men vi vill skicka med er några saker som vi tror är viktiga. 


Att se sig själv och naturen

Vi lever i en väldigt människocentrerad kultur. När mänsklighetens exploatering av planeten nu också hotar våra egna samhällen börjar vi förstå: Ett helt nytt seende behövs. Ett nytt sätt att förhålla sig till allt som lever. Kan vi överge vår position som alltings centrum till förmån för en relation till naturen?  


Att vara i relation innebär ömsesidighet. Att ge och att ta emot.
Hur är din relation till naturen idag? Vad ger den dig? Vad ger du den?
Ta en promenad i närmsta naturområde eller park. Lyssna. Lukta. Känn på trädens bark. Vilka insekter ser du? Vilka fåglar? Hur många arter kan du upptäcka? Hur hänger de ihop med dig?


Att se vägen

Vad kan du göra för att bidra till helandet av jorden?
Hur påverkar just du med din livsstil, dina behov och begär, naturen och klimatet?
Vad är stort och vad är smått? Vilken är din största påverkan? Kanske behöver du hämta in ytterligare information, en hjälp att tydliggöra ens klimatpåverkan är WWF:s klimatkalkylator: https://www.wwf.se/klimat/klimatkalkylatorn/


Om du försöker se en annan väg, en mer hållbar och uthållig väg framför dig, hur ser den ut då? Vilken riktning behöver du staka ut för dig själv? Vilka är de första stegen? Försök vara så konkret som möjligt.

Finns det någon som du kan gå vägen tillsammans med? Kanske har du en eller två bekanta som skulle uppskatta att bli del av ett sådant här arbete? Eller dina familjemedlemmar? Om du väljer att anta en av PWFF:s utmaningar så finns en Facebookgrupp där du kan hitta likasinnade och dela svårigheter och glädjeämnen.   


Att bli redo att vandra den

Förändring kan vara svårt, det kan ta tid och kräva uthållighet att skapa en ny vana. Det viktiga är kanske att börja, att testa. Utforma en utmaning för dig själv!
Vad ska du göra imorgon, om en vecka, om tre månader? Hur långt på vägen ska du ha nått?


Vågar du anta en utmaning som sträcker sig över vandringens hundra dagar? Kanske blir det en bestående förändring i ditt liv – hur skulle det kännas? Kanske kan du med ditt bidrag inspirera andra!


Att hitta likasinnade

Det är alltid lättare att engagera sig om man ingår i sammanhang med andra som också bryr sig. Här är några exempel på ställen där du kan finna engagemang för vår jord. (I bokstavsordning.)

Fältbiologerna, en förening för natur- och miljöintresserade barn och unga (6-25 år). https://www.faltbiologerna.se/

Greenpeace är ju väl kända för sitt arbete för “grön fred”. De har ett antal kampanjer igång som man kan ansluta sig till. https://www.greenpeace.org/sweden/

Naturskyddsföreningen har lokala grupper på många håll i landet, se lista här: https://www.naturskyddsforeningen.se/om/kretsar/ 


Omställningsrörelsen. “Vilken framtid kan vi redan nu börja skapa där vi bor?” frågar sig de aktiva i Omställningsnätverket. Genom lokalt engagemang vill man finna vägar bort från fossilsamhället.  https://omstallning.net/


Våra barns klimat. Ett nätverk av föräldrar och andra vuxna som “vill se en politik som tar klimatmålen på allvar”. Se facebook och https://varabarnsklimat.se/ 

Extinction Rebellion, kallar sig “ett uppror för livet” och använder sig av ickevåldsaktioner för att uppmärksamma klimatnödläget och skapa opinion för radikala åtgärder. https://extinctionrebellion.se/

Världens militärer är några av de största bovarna när det kommer till utsläpp av växthusgaser. Vi har mycket att vinna på att koppla samman freds- miljö- och klimatfrågorna. Är du intresserad av denna koppling, kolla in Kristna fredsrörelsen, https://krf.se/, och Svenska freds, https://www.svenskafreds.se/