Vill du gå med i vandringen?
På Stockholms stifts hemsida hittar du uppdaterad info om var, när och hur.

Vandring för hotade arter

I samband med FN-konferensen Stockholm +50 i början av juni organiserar civilsamhället en mängd aktiviteter. Som en del av Svenska kyrkans engagemang arrangeras den 1 juni vandringar in mot Storkyrkan, där biskop Andreas Holmberg kommer att leda en gudstjänst till minne av de arter som utrotats eller riskerar utrotning. 


LÄS MER >>


Delegater från hela världen möts upp på FN-mötet i Stockholm. Ett av målen för mötet är att öka takten i omställningen mot hållbara samhällen, där ingen lämnas utanför. För många arter är det redan för sent och nu väljer Svenska kyrkan att stanna upp för att sörja alla arter som vi redan utrotat. 


Pilgrim’s Walk for Future, genom Annika, Emanuel och Lovisa, kommer att vara på plats och livesända under dagen. Ordna gärna en “Vandring för hotade arter” på den plats där du finns!


Glöm inte att ställa krav på våra makthavare att ta ansvar.
Skriv under WWF:s klimatupprop här: https://www.wwf.se/val-2022-klimatpolitik-och-utslappsbudget/klimatuppropet/

Apell för aktionsdagen
1 juni


STOPPA

Fossila bränslen, förgiftning och artutrotning! För en rättvis social och ekologisk omställning! 


GENOMFÖR

Förnyelsebar energi, hållbar produktion och konsumtion, Stoppa militära rustningar! 


UTVECKLA

Teknologi och ekonomi i enlighet med mänskliga behov och inom de planetära gränserna. En balans mellan land och stad! 


AVSLUTA

Storföretagens dominans. Miljö och klimaträttvisa! Nord måste betala!


Fridays for Future, Jordens vänner, Naturskyddsföreningen, Klimataktion och flera andra organisationer samarbetar i Nätverket Stockholm +50.

 

Liksom vid FN-konferensen 1972 kommer ABF-huset att fyllas av möten, seminarier och debatter. Detta sker den 31 maj och den 1 juni under rubriken Folkets forum för miljö och global rättvisa. Nedan utdrag ur den budskapsplattform som tagits fram (vår översättning från engelskan).

 

Eftermiddag/kvällen den 1 juni planeras för en manifestation på Sergels torg med tal, musik, och konst. Denna dag är också en global aktionsdag för miljö och global rättvisa. 

 

Den 2 juni planeras för olika typer av aktioner på stan. 

 

Den 3 juni kommer rörelsen Fridays for Future att arrangera en klimatmanifestation, och Svenska kyrkan/Stockholms stift uppmuntrar alla som kan att delta i den.

 

Budskap för Folkets forum

“Effekterna av klimatkrisen, artdöd, militarisering och globala orättvisor påverkar alla människor men på väldigt olika sätt. Välbärgade människor som orsakat problemen påverkas mycket mindre än de som knappt alls bidragit till dem.”  

 

“Ökade satsningar på militarism och kapprustning samt avsaknad av investeringar i fredlig konflikthantering leder också till minskade resurser för social och ekologisk omställning. Vi vädjar till alla sociala rörelser att göra motstånd mot de destruktiva krafter som härjar i världen idag, och att agera tillsammans för verkliga lösningar.” 

 

“Vi behöver en kombination av motstånd mot farliga distraktioner och falska lösningar, och mobilisering av gräsrotsbaserat arbete där en freds- och samarbetskultur odlas snarare än konkurrens.”