Vi är ansvariga

En fjärdedel av alla arter i världen är nu hotade på grund av våra val, våra handlingar. Under vår livstid och till följd av våra livsval har vi redan utrotat 130 000 arter.


Vi är ansvariga för deras bortgång och nu hotar vi att utrota miljoner och miljoner varelser till. Det är ett stort tomrum de lämnar efter sig. Det är en tung sanning att bära på våra samveten.


Det är konsekvensen av det växande konsumtionstrycket som bidragit till klimathotet och förstörd natur. Och nu står vi här, långt ifrån den värld som vi är en del av och med en tomhet vi inte förstår var den kommer ifrån. Nu behövs mod, tillit och kraft för att stå emot uppgivenhet och våga de förändringar som är nödvändiga. Vi tillhör den sista generationen som kan vända på utvecklingen och vi kan rädda miljonertals varelser från utrotning. Genom att göra det som gör oss lyckliga!


Vi blir lyckliga av att umgås med andra, träna, hjälpa varandra även folk/arter vi inte känner, samt att se allt bra som finns omkring oss. Aktiviteter som inte bidrar till vare sig klimathotet eller förstörd natur.


Så ta ditt ansvar och lägg din tid och pengar på sånt som gör dig lycklig, för dig, för andra och för alla hotade arter!

Glöm inte att ställa krav på våra makthavare att ta ansvar.
Skriv under klimatuppropet här: https://www.wwf.se/val-2022-klimatpolitik-och-utslappsbudget/klimatuppropet/