Skapa en egen
Pilgrim's Walk for Future

Nu är det din tur! Starta en egen Pilgrim's Walk for Future i din stad eller med ditt kompisgäng eller i din församling. Eller varför inte i din egen familj. Oavsett storlek eller längd är din walk for future ett sätt för dig att sätta igång din personliga resa mot ett hållbarare liv. Samtidigt hjälper du till med att nå ut med vårt budskap.


Det är lätt att arrangera en egen Pilgrim's Walk for Future. Allt du egentligen behöver göra är att ställa dig bakom vårt budskap och ladda ner och använd vår symbol på affischer eller i sociala medier. Sen är du igång.


Men för att din vandring ska bli en tydlig del av den gemensamma rörelsen önskar vi att du tar dig igenom dessa fyra steg: 

Fyra enkla steg


1. Väck ditt miljöengagemang Vi har tagit fram en hel velktygslåda med tips på hur du kan planera och genomföra en Pilgrim's Walk for Future. Både praktiska tips för din vandring men också verktyg för din inre resa mot ett hållbarare liv.

Till vektygslådan >>


2.
Registrera din Walk for Future på FFFs "Map of Actions". 

Guide för hur du registrerar dig finns här >>

3. Stay conected! Vi uppmanar varje enskild deltagare att anmäla sig på vår hemsida. Varje vandrare som anmäler sig får regelbunden info från oss som huvudarrangör och blir inbjuden till de dagliga digitala event som vi arrangar under vandringsperioden 19 juli - 12 november 2021 genom våra veckobrev.

SIGN UP! >>


4. Efter er vandring - glöm inte att varje dag rapportera in era steg! Pilgrim's walk for future har tagit fram en stegräknare som visar hur många steg vi gemensamt tagit för klimatet. Du som leder en vandring kan rapportera in antal km ni vandrat och hur många som deltagit. Till stegräknaren >>


Och du... Glöm inte att följa rådande restriktioner som gäller under pandemin. Stay safe och lycka till!

Hur utför jag rent praktisk en pilgrimsvandring?

En enkel modell för pilgrimsvandring som Brobygge tagit fram. Vi säger tack till Brobygge!

  • Välj en sträcka som är lämplig för målgruppen. Kanske vill ni gå till en plats där ni kan överlämna ett budskap eller hålla en gudstjänst.

  • Det är enkelt om var och en tar med sig matsäck för turen. Gör en längre paus för fika/lunch eller avsluta med det.

  • Inled med något ord att börja vandringen med, kanske ett bibelord eller ett tema att reflektera kring.

  • Gå gärna helt eller delvis i tystnad, det ger en god möjlighet till egen reflektion.

  • Stanna upp vid 2-4 tillfällen för gemensam reflektion. Förslag vid pauserna är att stå i cirkel och göra en runda där var och en inbjuds att dela något ord eller tanke som kommit fram under vandringen, sedan kanske läsa eller berätta något kort för den fortsatta vandringen. Kanske sjunga något.

  • Avsluta vid målet med en runda där alla får möjlighet att dela. Kanske så enkelt som att sammanfatta vandringen med ett eller två ord. Tacka varandra!