PÅ JAKT EFTER ETT HÅLLBART LIV?


Sätt dig själv i rörelse


NY VANDRING 2024

Att vandra i hoppets riktning

22-25 aug 2024, Starrkärr-Trollhättan

I anslutning till Skapelsetid - kyrkornas gemensamma satsning globalt - vill vi vandra och reflektera över årets tema "Hopp och handling - tillsammans med skapelsen". Vi går utmed pilgrimsleden Göta Älv, ett område särskilt utsatt när klimatet förändras (på grund av skredrisk). Tillsammans får vi bearbeta frågorna kring kriserna för jorden, och dela engagemang med varandra i hur vi ställer om.  


Tid och plats: Samling i Starrkärr kl 18 den 22 augusti. Avslut i Trollhättan senast kl 16 den 25 augusti. 

Kostnad: 700 kr.

Logi: Övernattning på golv i församlingshem. 

Buss kommer finnas där viss packning kan transporteras.
Max antal 15 pers.

Anmälan senast den 15 augusti till

gbg.pilgrimscentrum@ svenskakyrkan.se

(Ange ev kostallergi. All mat kommer vara vegetarisk.)
Frågor: Kontakta Annika Spalde, annika.spalde@gmail.comKom gärna med som dagsvandrare! 

Då ansluter du kl 8:45 på morgonen där vi har sovit och ansvarar själv för matsäck. Mer info om övernattningsställen kommer under sommaren. 

SKAPELSETID 2024

Skapelsetid är ett världsvitt initiativ där kyrkor och samfund i bön, gudstjänst och handling söker vägar att värna vår planet. Detta är ett uppdrag vi alltid har men som uppmärksammas lite extra under en period varje höst. Skapelsetid börjar alltid den 1 september, på världsböndagen för skapelsen, och avslutas den 4 oktober, på den Helige Franciskus dag.


Temat för skapelsetid 2024 är”Hopp och Handling – tillsammans med skapelsen”(To Hope and Act with Creation). En handling du kan göra är att arrangera en Walk for Futurevandring på "Global Walk for Future Day" första lördagen i Skapelsetid den 7 september 2024! 

VAD VI GÖR

Walk for future på 13 minuter!

Pilgrim's Walk for Future började som en gigantisk manifestation på nästan 1700 kilometer år 2021. I 103 dagar pilgrimsvandrade en grupp med Annika Spalde i spetsen från Vadstena till Glasgow och klimatmötet COP26. Idag är Pilgrim's Walk for Future en rörelse med flera hundra arrangerade vandringar runt om i Norden och fler registreras varje vecka!


Walk for Future handlar om att sätta klimatet främst på agendan. Nationernas förhandlingar för att göra verklighet av Parisavtalet är viktiga men vi hinner inte vänta på att de ska ge resultat. Våra samhällen behöver ställa om radikalt nu, och det sker inte utan att många av oss medborgare går före och visar vägen. Därför uppmuntrar vi varandra till både det egna livets omställning och till engagemang för samhällsförändring. Våra vandringar är både tillfällen för reflektion och motståndshandlingar mot en världsordning som “präglas av djupa orättvisor, bygger på skövling av vår medskapelse och undergräver förutsättningarna för framtida generationer”, som biskop Andreas Holmberg uttrycker det. 


Vi vandrar med samma krav som Fridays for Future ställer på beslutsfattarna; att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 °C, följa Parisavtalet, säkerställa klimaträttvisa och lyssna på den bästa förenade vetenskapen som för närvarande finns. Vi går i solidaritet med de som drabbas hårdast av klimatförändringarna, och sida vid sida med Act Svenska kyrkan som fortsätter att verka för global klimaträttvisa. 


Oavsett ålder, livsåskådning, nationalitet eller intresse kan du vara med. Vi behöver alla höja våra röster för klimaträttvisa och samtidigt ständigt ta egna steg mot hållbarare liv. Vi uppmuntrar individer, samfund, föreningsliv, företag, organisationer och offentliga aktörer i samhället att delta genom att skapa egna Pilgrim's Walk for Future. Ut på pilgrimsfärd i naturen med kompisgänget eller med din församling. Eller varför inte i din egen familj. Oavsett storlek eller längd är en "Walk for Future" ett sätt att komma igång med din personliga resa mot ett mer hållbart liv.


Runt om i Sverige och Norden skapas just nu lokala "Walk for Future"-vandringar som deltar i rörelsen och pilgrimsvandrar på egen hand. På vår hemsida och på Facebook kan du följa med och bli inspirerad av vad andra gör.


Läs vårt budskap här >>

Skapa din egen vandring >>

Sätt igång nu! Anta någon av de 6 utmaningarna >>

Verktygslådan

I "verktygslådan" hittar du inspiration, guider, tips och lathundar som hjälper dig i planeringen och genomförandet av en Pilgrim's Walk for Future-vandring.

Pilgrim's Walk for Future är Nordens största vandrande folkrörelse för klimaträttvisa, biologisk mångfald och fred. Följ med och vandra du också. Just nu pågår två vandringar; "Härlig är jorden" samt "Hela Jorden". Dessa sammanstrålar den 2 september i Vadstena Global Walk for Future Day. En dag full av klimatvandringar runt om i hela norden.

VILKA VI ÄR

Pilgrim's Walk for Future startade som en rörelse i Svenska kyrkan som beslutat att hela organisationen ska vara klimatneutral till 2030. En färdplan för klimatet >> har tagits fram och Vadstena Pilgrimscentrum>> fick i uppdrag att organisera klimatvandringar för att sätta kyrkan i rörelse. Idag är vi många utöver Svenska kyrkan som arrangerar Pilgrim's Walk for Future-vandringar. Det är skolklasser, lokala föreningar, församlingar, arbetslag och enskilda. Vem som helst får och kan bli del av rörelsen och anväda sig av pilgrimsvandring som metod för att sätta sig i rörelse för omställning. 

 Vi samarbetar med många! 

SVERIGES KRISTNA RÅD

EQUMENIAKYRKAN

FRIDAYS FOR FUTURE

PILGRIM I SVERIGE

SVENSKA KYRKANS UNGA

ACT SVENSKA KYRKAN

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

SENSUS
BILDA

GRÖN KYRKA

GOD JORD

WWF

VERBUM

Pilgrim's Walk for Futures

STEGRÄKNARE

VÅRA PRODUKTER

Då många efterfrågat prylar med vår symbol på har vi tagit fram ett par produkter för att du ska kunna känna dig delaktig i Pilgrim's Walk for Future. Prylar finns att beställa från Pilgrimscentrums webshop. 

Följande prylar finns till försäljning:

RYGGSÄCKSÖVERDRAG - 2 varianter - med vår symbol på.

MÄRKET - att stryka/sy på ryggsäcken.

VIMPEL - med symbolen på.

ACT FOR CLIMATE JUSTICE!

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Hela ekosystem riskerar att kollapsa och redan idag leder dess följder till konflikter och att människor tvingas på flykt från sina hem. De människor som bidrar minst till klimatförändringarna är de som drabbas mest. Act Svenska kyrkan hjälper till att lyfta internationella röster såsom Patricia Mungcals som vill uppmuntra oss alla att Agera för klimaträttvisa nu!

Läs mer om Act Svenska kyrkan och hur du gör för att bli en Ageravolontär för klimaträttvisa!

MAP OF ACTIONS

Hitta Pilgrim's Walk for future som arrangeras runtomkring i Sverige och övriga världen på FFFs globala karta, märkta under kategorin "Walk for Future. Kanske finns det en vandring för klimatet du kan delta i nära dig!

Lägg upp din "Walk for future" på FFFs Map of Actions!

Nu kan du arrangera en egen walk for future tillsamans med din familj, din klass, din arbetsplats, din församling eller varför inte ditt fotbollslag? Här har du en guide för hur du enkelt skapar och synliggör din egen Pilgrim's Walk for Future på världens kanske största digitala karta över klimatengagemang!


 PILGRIMSVANDRA FÖR JORDENS FRAMTID!

Annika Spalde, Vandringsledare från Vadstena till Glasgow 2021