VILKA VI ÄR

Pilgrim's Walk for Future startade som en rörelse i Svenska kyrkan som beslutat att hela organisationen ska vara klimatneutral till 2030. En färdplan för klimatet >> har tagits fram och Vadstena Pilgrimscentrum>> fick i uppdrag att organisera klimatvandringar för att sätta kyrkan i rörelse. Idag är vi många utöver Svenska kyrkan som arrangerar Pilgrim's Walk for Future-vandringar. Det är skolklasser, lokala föreningar, församlingar, arbetslag och enskilda. Vem som helst får och kan bli del av rörelsen och anväda sig av pilgrimsvandring som metod för att sätta sig i rörelse för omställning. 

 Vi samarbetar med många! 

SVERIGES KRISTNA RÅD

EQUMENIAKYRKAN

FRIDAYS FOR FUTURE

PILGRIM I SVERIGE

SVENSKA KYRKANS UNGA

ACT SVENSKA KYRKAN

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

SENSUS
BILDA

GRÖN KYRKA

GOD JORD

WWF

VERBUM

VAD VI GÖR

Pilgrim's Walk for Future började som en gigantisk manifestation på nästan 1700 kilometer år 2021. I 103 dagar pilgrimsvandrade en grupp med Annika Spalde i spetsen från Vadstena till Glasgow och klimatmötet COP26. Idag är Pilgrim's Walk for Future en rörelse med flera hundra arrangerade vandringar runt om i Norden och fler registreras varje vecka!


Walk for Future handlar om att sätta klimatet främst på agendan. Nationernas förhandlingar för att göra verklighet av Parisavtalet är viktiga men vi hinner inte vänta på att de ska ge resultat. Våra samhällen behöver ställa om radikalt nu, och det sker inte utan att många av oss medborgare går före och visar vägen. Därför uppmuntrar vi varandra till både det egna livets omställning och till engagemang för samhällsförändring. Våra vandringar är både tillfällen för reflektion och motståndshandlingar mot en världsordning som “präglas av djupa orättvisor, bygger på skövling av vår medskapelse och undergräver förutsättningarna för framtida generationer”, som biskop Andreas Holmberg uttrycker det. 


Vi vandrar med samma krav som Fridays for Future ställer på beslutsfattarna; att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 °C, följa Parisavtalet, säkerställa klimaträttvisa och lyssna på den bästa förenade vetenskapen som för närvarande finns. Vi går i solidaritet med de som drabbas hårdast av klimatförändringarna, och sida vid sida med Act Svenska kyrkan som fortsätter att verka för global klimaträttvisa. 


Oavsett ålder, livsåskådning, nationalitet eller intresse kan du vara med. Vi behöver alla höja våra röster för klimaträttvisa och samtidigt ständigt ta egna steg mot hållbarare liv. Vi uppmuntrar individer, samfund, föreningsliv, företag, organisationer och offentliga aktörer i samhället att delta genom att skapa egna Pilgrim's Walk for Future. Ut på pilgrimsfärd i naturen med kompisgänget eller med din församling. Eller varför inte i din egen familj. Oavsett storlek eller längd är en "Walk for Future" ett sätt att komma igång med din personliga resa mot ett mer hållbart liv.


Runt om i Sverige och Norden skapas just nu lokala "Walk for Future"-vandringar som deltar i rörelsen och pilgrimsvandrar på egen hand. På vår hemsida och på Facebook kan du följa med och bli inspirerad av vad andra gör.


Läs vårt budskap här >>

Skapa din egen vandring >>

Sätt igång nu! Anta någon av de 6 utmaningarna >>

Vad händer i Europa?

Runt om i Europa sker klimatvandringar med målet satt i Glasgow och COP26 Här hittar du några av dessa:


https://www.klimapilgern.de/en/

https://www.yccn.uk/relay

https://caminotocop.com

Organisationer i Glasgow som är involverade

https://www.sandyfordhenderson.net/

https://www.salvationarmy.org.uk/glasgow-city-centre

https://www.cidse.org/