VERKTYGSLÅDAN

I "verktygslådan" hittar du inspiration, guider, tips och lathundar som hjälper dig i planeringen och genomförandet av en Pilgrim's Walk for Future-vandring. Både för dig som tänkt arrangera en gruppvandring och för dig som vill pilgrimsvandra för klimatet ensam.

HÅLLBAR EKONOMI

Genomför en Walk for Future-kompisvandring med material från Bildas studiecirkel om Hållbar ekonomi >>

Fem samtalsfilmer om hållbarhet och existens att reflektera kring under din Pilgrim's Walk for Futurevandring.

 

Se filmerna på
UR Play >>

Gör en Pilgrim's Walk for Futurevandring i din församling och arbeta med Biskopsbrevet om klimatet

ÄT PLANITÄRT NÄR NI VANDRAR!

Utdrag ur vårt budskap: >>Vi uppmanar därför alla som på olika sätt är en del av Pilgrim’s Walk for Future att under sin vandring rannsaka sina liv, staka ut en personlig färdplan och sätta sig själva i rörelse mot ett mer hållbart liv.>> I "Verktygslådan" hittar du massor av redskap för att göra din egen Pilgrim's Walk for Future.

unsplash