RÄTTIGHETER TILL MUSIKEN

Det är bara kommersiellt inspelad musik som regleras av Stim. I kyrkans avtal med Stim är vi fria att använda musik så länge vi gör det i samband med Gudstjänster. Andakter under pilgrimsvandring är Gudstjänst.


Kopiering för gudstjänstbruk är tillåten ur Psalmboken, Psalmer i 2000-talet och kyrkohandbok. Kopiorna får inte spridas utan måste samlas in.