Vi som just nu jobbar med Pilgrim's Walk for Future


EMANUEL ERIKSSON

Projektledare
Pilgrimscentrum i Vadstena
emanuel.eriksson@svenskakyrkan.se
sms: 0730-222658


ANNIKA SPALDE

Vandringsledare och diakon

"HELA JORDEN"
annika.spalde@svenskakyrkan.se


HALI LIDELL

Vandringsledare

"HÄRLIG ÄR JORDEN"


ULRIKA BODÉN

Sång- och musikansvarig

"HÄRLIG ÄR JORDEN"