Budskap

Vi pilgrimsvandrar med en uppmaning till alla människor, inklusive oss själva, att ta jordens klimatnödläge på allvar. Vi behöver alla ta ansvar och agera nu för att hejda den globala temperaturökningen, det gäller individer lika väl som föreningar, kyrkor lika väl som företag. Vi måste hjälpas åt att förändra vårt sätt att leva för att uppnå noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2050. Som en del av denna omställning uppmanar vi alla som på olika sätt är en del av Pilgrim’s Walk for Future att under sin vandring rannsaka sina liv, staka ut en personlig färdplan och sätta sig själva i rörelse mot ett mer hållbart liv.

Vi vänder oss samtidigt till världens regeringar och uppmanar dem att hålla fast vid Parisavtalet och omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grad.

Världens regeringar, företag och organisationer - inklusive religiösa samfund - måste lyssna på den bästa klimatforskningen som för närvarande finns och fatta beslut baserade på denna forskning.

Världens regeringar måste se till att säkerställa klimaträttvisa mellan fattiga och rika delar av världen och införa klimatlösningar som prioriterar skydd av människor och ekosystem före kortsiktiga ekonomiska vinstintressen. De länder och samhällen som drabbas hårdast av klimatförändringarna behöver få ökat ekonomiskt stöd från den rika delen av världen.

Länder, organisationer och företag med höga utsläpp behöver gå före och säkerställa att utsläppen omedelbart minskar. Detta kräver en snabb utfasning av fossila bränslen, investering i förnyelsebar energi för alla samt ett arbete för att bevara och återställa naturliga ekosystem. 

Grunden i klimatomställningen behöver vara fossilneutrala naturbaserade lösningar och satsningar som bidrar till stärkt motståndskraft hos samhällen, inklusive för ursprungsbefolkningar.

Till alla beslutsfattare som läser detta vill vi säga: Vi längtar efter politiska beslut och åtgärder som kan hjälpa oss att hålla Parisavtalet. Vi kommer att stötta de politiker som vågar gå före och visa vägen i klimatfrågan.

Pilgrim’s walk for future är en del av en bred rörelse där vi som kyrkor är förenade och står sida vid sida med representanter för andra religioner och med miljö- och fredsorganisationer runt om i Europa. Tillsammans manifesterar vi vår beredskap att kämpa för jordens framtid. Hoppet är inte ute men det är bråttom. Det är mycket vi kan rädda om vi agerar nu. Därför vandrar vi – och vi är beredda att gå långt. Vi hoppas att du vill vandra med oss mot en gemensam hållbar framtid!


 

Pilgrims walk for future