Skapa en personlig färdplan!

Den utmaning vi bjuder in alla deltagare i Pilgrim’s Walk for Future att anta är alltså:


1: Rannsaka sitt liv

2. Staka ut en personlig färdplan

3: Sätta sig själv i rörelse mot ett mer hållbart liv.


Hur kan man göra detta? På många olika sätt, naturligtvis, men vi vill skicka med er några saker som vi tror är viktiga. 


Att se sig själv och naturen

Vi lever i en väldigt människocentrerad kultur. När mänsklighetens exploatering av planeten nu också hotar våra egna samhällen börjar vi förstå: Ett helt nytt seende behövs. Ett nytt sätt att förhålla sig till allt som lever. Kan vi överge vår position som alltings centrum till förmån för en relation till naturen?  


Att vara i relation innebär ömsesidighet. Att ge och att ta emot.
Hur är din relation till naturen idag? Vad ger den dig? Vad ger du den?
Ta en promenad i närmsta naturområde eller park. Lyssna. Lukta. Känn på trädens bark. Vilka insekter ser du? Vilka fåglar? Hur många arter kan du upptäcka? Hur hänger de ihop med dig?


Att se vägen

Vad kan du göra för att bidra till helandet av jorden?
Hur påverkar just du med din livsstil, dina behov och begär, naturen och klimatet?
Vad är stort och vad är smått? Vilken är din största påverkan? Kanske behöver du hämta in ytterligare information, en hjälp att tydliggöra ens klimatpåverkan är WWF:s klimatkalkylator: https://www.wwf.se/klimat/klimatkalkylatorn/


Om du försöker se en annan väg, en mer hållbar och uthållig väg framför dig, hur ser den ut då? Vilken riktning behöver du staka ut för dig själv? Vilka är de första stegen? Försök vara så konkret som möjligt.

Finns det någon som du kan gå vägen tillsammans med? Kanske har du en eller två bekanta som skulle uppskatta att bli del av ett sådant här arbete? Eller dina familjemedlemmar? Om du väljer att anta en av PWFF:s utmaningar så finns en Facebookgrupp där du kan hitta likasinnade och dela svårigheter och glädjeämnen.   


Att bli redo att vandra den

Förändring kan vara svårt, det kan ta tid och kräva uthållighet att skapa en ny vana. Det viktiga är kanske att börja, att testa. Utforma en utmaning för dig själv!
Vad ska du göra imorgon, om en vecka, om tre månader? Hur långt på vägen ska du ha nått?


Vågar du anta en utmaning som sträcker sig över vandringens hundra dagar? Kanske blir det en bestående förändring i ditt liv – hur skulle det kännas? Kanske kan du med ditt bidrag inspirera andra!

Titt gärna på våra bästa tips på hur du etablerar en ny vana här nedan, liksom tips på var du kan hitta andra liksinnade. Vi får glädja oss över att vi inte är ensamma, att vi är många som vill trampa upp nya vägar.


Skapa en ny vana

Men ibland har vi vanor som vi av någon anledning behöver eller vill förändra. Alla som någon gång trampat upp en ny stig i okänd terräng vet att det kan vara rätt påfrestande. Sly, taggiga buskar, trädrötter och stenar hindrar oss och får oss att snubbla. Det är ansträngande att ta sig fram.


Det är på liknande sätt när vi ska förändra invanda beteendemönster. Ju större och mer komplex vana, desto längre tid tar det. Enligt forskningen tar det i genomsnitt 60 dagar att ändra ett beteende, till exempel att börja motionera eller att skifta matvanor. Naturligtvis påverkar det hur motiverad man är, och hur stor förändringen är. 


Men, vi tar det stegvis - precis som en pilgrimsvandring!

  1. Vilket beteende är det du vill förändra? Vad vill du göra istället?
  2. När uppstår valsituationen?
  3. Hur kan du påminna dig just i valsituationen, så att du gör ett annat val?
  4. Se situationen med din nya vana framför dig. Hur skulle det kännas att uppnå det du vill?  

En viktig sak i sammanhanget är detta med belöningar. Vilka belöningar ger dig din nuvarande vana? Det kan t ex handla om att spara tid eller energi, att känna sig delaktig i en gemenskap, att få bekräftelse eller att slippa bli ifrågasatt. Vi vet att hjärnans belöningssystem, som bland annat bygger på signalsubstansen dopamin, spelar en central roll i att motivera oss att göra saker. Fett, socker, choklad och koffein är exempel på livsmedel som frisätter belöningssubstanser i hjärnan, men även sådant som shopping, mobilspel eller att färdigställa en uppgift gör det. 


De goda nyheterna är att många nyttiga och trevliga aktiviteter också ger utslag i vårt belöningssystem, så som kramar, lek, rörelse, naturupplevelser, meditation, skratt och sång. En viktig fråga är alltså: På vilket sätt vill du belöna dig själv?


5 tips på vägen

1. Berätta för någon i din närhet vad du har tänkt att göra och be dem fråga dig ibland hur det går. 


2. Hitta någon som vill göra samma sak så att ni kan peppa varandra. 


3. Använd din kreativitet: måla en bild över det du vill uppnå, hitta en låt som symboliserar det, skriv en bön eller dikt om det, bara fantasin sätter gränser. 


4. Gör ett kryss i kalendern varje gång du klarat det du vill uppnå.


5. Fira framgångarna.Hitta likasinnade

Det är alltid lättare att engagera sig om man ingår i sammanhang med andra som också bryr sig. Här är några exempel på ställen där du kan finna engagemang för vår jord. (I bokstavsordning.)

Fältbiologerna, en förening för natur- och miljöintresserade barn och unga (6-25 år). https://www.faltbiologerna.se/

Greenpeace är ju väl kända för sitt arbete för “grön fred”. De har ett antal kampanjer igång som man kan ansluta sig till. https://www.greenpeace.org/sweden/

Naturskyddsföreningen har lokala grupper på många håll i landet, se lista här: https://www.naturskyddsforeningen.se/om/kretsar/ 


Omställningsrörelsen. “Vilken framtid kan vi redan nu börja skapa där vi bor?” frågar sig de aktiva i Omställningsnätverket. Genom lokalt engagemang vill man finna vägar bort från fossilsamhället.  https://omstallning.net/


Våra barns klimat. Ett nätverk av föräldrar och andra vuxna som “vill se en politik som tar klimatmålen på allvar”. Se facebook och https://varabarnsklimat.se/ 

Världens militärer är några av de största bovarna när det kommer till utsläpp av växthusgaser. Vi har mycket att vinna på att koppla samman freds- miljö- och klimatfrågorna. Är du intresserad av denna koppling, kolla in Kristna fredsrörelsen, https://krf.se/, och Svenska freds, https://www.svenskafreds.se/